M2: Trafik Işığı Yapma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB Kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
1 adet kırmızı led
1 adet yeşil led
1 adet sarı led
3 adet 220 ohm direnç
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
1. Olaylar menüsünden “Yeşil Bayrak tıklandığında” bloğunu alalım.
2. Kontrol menüsünden “sürekli tekrarla” bloğunu alalım. Bu blok sayesinde kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Ancak Arduino’nun enerjisini kestiğiniz zaman çalışmayı durduracaktır.
3. Robotlar menüsünden “9 sayısal pini yüksek yap” bloğundan 3 tane alalım ve sürekli tekrarla bloğunun içerisine yerleştirelim.
Ardından bu bloktaki 9 sayısını silip ledlerin bağlı olduğu pin numaralarını yazıyoruz. (8 - Kırmızı, 12 - Sarı, 13 - Yeşil)
4. Ardından Kontrol Menüsünden “1 Saniye Bekle” bloğunu alalım ve 4 saniye olacak şekilde güncelleyelim.
5. Şu ana kadar yazdığımız kodlar, Kırmız Led’in 4 saniye boyunca yanmasını sağlayacaktır. Şimdi ise Kırmızı Led yanarken Sarı Led’in de yanmasını sağlayacak kod bloklarını yazalım.
6. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta; 2 saniye sonra Kırmızı ve Sarı ledler sönecek ve hiç zaman beklemesi olmadan Yeşil Led yanacak olmasıdır.
7. Yeşil Bayrak tıklandığında bloklarımız sırasıyla çalışmaya başlayacak ve ilk önce kırmızı led yanacak 4sn sonra sarı led yanacak 2 sn aradan sonra ise kırmızı ve sarı ledler sönerken yeşil led 4sn boyunca yanacak.