#AileceKodluyoruz


YAPAY ZEKÂDAN KORKMALI MIYIZ?


Yapay zekâ çocuklar ve geleceğimiz için tehdit mi, fırsat mı? Teknoloji okuryazarlığı neden önemli?​ Ömür Kurt soruyor, Teknoloji Danışmanı Filiz Dağ yanıtlıyor.

TEKNOLOJİNİN ÜRETİM ODAKLI KULLANIMI


Sosyal medya ve dijital içerikler yararlı mı, zararlı mı? Çocukların teknoloji kullanımı kısıtlanmalı mı? Ömür Kurt soruyor, Psikolog Ramazan Saygın Şimşek yanıtlıyor.

DİJİTAL DEVRİME AYAK UYDURMAK


Duygusal zekâyı ve bilişsel zekâyı eşgüdümlü kullanabilecek miyiz? Gelecekte hangi mesleki beceriler önem kazanacak? Ömür Kurt soruyor, Eğitimci ve Yazar Dr. Bahar Eriş yanıtlıyor.

ÇOCUKLARDA YARATICILIK NASIL GELİŞİR?


Geleneksel yöntemler bugünün çocukları için yeterli mi? İnternet bağımlılığı nedir, nasıl ortaya çıkar, nasıl anlaşılır? Ömür Kurt soruyor, Sosyolog ve Psikolog Dr. Serap Duygulu yanıtlıyor.