M10: Yağmur Sensörü Yapma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB Kablo
mBlock 3 programı
Yağmur Sensörü
Servo Motor
Jumper kablolar
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
1. Robotlar menüsünden “Yeşil Bayrak” bloğunu alalım.
2. Kontrol menüsünden “Sürekli Tekrarla” bloğunu alalım. Bu blok sayesinde kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Ancak Arduino’nun enerjisini kestiğiniz zaman çalışmayı durduracaktır.
3. Veri & Blok menüsün “Bir Değişken Oluştur” bloğunu kullanarak “Yağmur” adında bir değişken oluşturalım.
4. Veri & Blok menüsünden “Yağmur 0 olsun” bloğunu sürekli tekrarla içerisine koyalım. Ardından Robotlar menüsünden “A0 analog pini oku” bloğunu sürükleyip 0’ın yerine yerleştirelim.
5. Kontrol menüsünden “Eğer ... ise değilse” bloğunu “Yağmur değişkeni bloğunun altına koyalım. Ardından koşulumuzu yazalım. Koşulumuz “yağmur” değişkenimizin değerini karşılaştıracak şekilde olacak.
Koşul ifadesi; İşlemler menüsünden “büyüktür” bloğunu alalım. Bu bloğun kutucuklarının sağ tarafa 900 sol tarafa ise Veri & Blok menüsünden “Yağmur” değişkenini yerleştirelim ardından Koşul kutusuna yerleştirelim.
6. Eğer Yağmur Sensörü’nden okunan değer 900’den büyük ise Servo Motor’da herhangi bir hareketlenme olmayacaktır. Bunun için yazacağımız kod blokları Robotlar menüsünden “9 servo pini açısını 90 yap” bloğunu koşul sağlandığı zaman çalışacak olan alana koyalım ve açı değerini hareket etmemesi gerektiği için 0 derece yapalım.
7. Yağmur Sensörü’nden okunan değer 400’den büyük 900’den küçük ise birinci koşulumuz sağlanmadığı için değilse bloğu çalışacak ve onun içerisinde de “Eğer ... ise değilse “ bloğu ekleyelim. Eğer “yağmur” değişkeninden okunan değer 400 ile 900 arasında ise Servo Motor 2 saniye aralıklarla 0 – 180 derece arasında hareket etmeye başlayacak.
8. “yağmur” değişkeninden okunan değer 400 – 900 arasında bir değer değilse bu koşul da sağlanmadığı için “değilse” bloğu çalışacak ve onun içerisine de son koşulumuzu yazacağız. Değişkenimizden okunan değer 200’den büyük bir değer ise Servo Motor 0 – 180 derece arasını çok daha kısa sürede alması gerekir.
Kod bloklarını tamamladıktan sonra bu blokları Arduino’ya yüklememiz gerekir. Çünkü Arduino Uno, sensörden okunan değerleri hızlı bir şekilde yorumlayıp çalıştırması gerekir.
9. Kod bloklarını Arduino Uno karta yüklemek için “Arduino Proogramı” bloğuna bir kez tıklayalım karşımıza gelen pencereden; “Arduinoya Yükle” butonuna basalım ve kodları kartımıza yükleyelim.
10. Yükleme işlemi tamamlandığında projemiz çalışmaya başlayacaktır.