A19: Kızılötesi Sensör ile Servo Motor Kullanımı

Kazanımlar

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye yapılarının kazanımı sağlar.

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Programlama dillerindeki fonksiyonları kullanır.

Arduino Uno
Breadboard
FC-51 Infrared Sensör
Servo Motor
İki ucu iğneli jumper kablo
USB kablo
1- Servo motorun kahverengi bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın GND pinine bağlayalım.
2- Servo motorun kırmızı bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın 5V pinine bağlayalım.
3- Servo motorun sinyal bacağı olan turuncu bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın 3 nolu dijital pine bağlayalım.
4- Infrared’i breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
5- VCC bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın üzerindeki 5V pinine, GND bacağından çıkan kabloyu ise Arduino UNO kartın GND pinine bağlayalım.
6- OUT bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın üzerindeki 8 nolu dijital pine bağlayalım.
7- Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Ir sensörünün önüne engel geldiğinde servo motorun açısı 90 derece değişecek, engel gidince 0 derece konumuna gelmesini sağlayacak kodları yazalım.