A10: Buzzer ile Melodi Yapma

Kazanımlar

Temel elektronik devre elemanlarını tanır.

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Temel düzeyde Breadboard kullanır.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Buzzer
İki ucu iğneli jumper kablo
Buzzer'ı breadboard'un üzerine uygun bir şekilde yerleştirelim.
Uzun (+) bacağın bulunduğu kanaldan çıkan kablo Arduino Uno kartta 9 numaralı dijital pine bağlayalım.
Arduino Uno’nun GND pininden çıkan kablo breadboard üzerindeki mavi kanala bağlayalım.
Buzzer’ın kısa bacağından yani (–) bacağından çıkan kabloyu GND mavi kanala bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Buzzerlarda ses elde edebilmek için Arduino'da tone komutu kullanılmaktadır.
tone(buzzer pin numarası, nota değeri); ses elde etmek için kullanılacak koddur.
noTone(buzzer pin); sesleri durdurmak için kullanılacak koddur.
Komutlardan sonra delay bekleme komutu ile çalma süreleri ayarlanarak melodi oluşturulmaktadır.
Melodi oluşturabilmek için Notaların frekans değerlerini bilmek gerekmektedir.
Arduino ile Melodi Oluşturma Nota Frekansları; do: 262, re: 294, mi: 330, fa: 349, sol: 392, la: 440, si: 493 ve do: 523.
Buzzer’dan 500 ms aralıklarla nota sesi çıkaracak kodları yazalım.