M7: Mesafe Ölçer Yapma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
mBlock 3 programı
Hc-sr04 Ultrasonik Sensör
USB Kablo
Jumper kablolar
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
1. Olaylar menüsünden “Yeşil Bayrak tıklandığında” bloğunu alalım.
2. Kontrol menüsünden “sürekli tekrarla” bloğunu alalım. Bu blok sayesinde kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Ancak Arduino’nun enerjisini kestiğiniz zaman çalışmayı durduracaktır.
3. Mesafe sensörünün ürettiği değeri Panda kuklasının başının üzerinde görebileceğimiz kod bloklarını yazalım. İlk önce Görünüm menüsünden “Merhaba de” bloğunu alalım ve “Sürekli Tekrarla” bloğunun içerisine koyalım.
Daha sonra, Robotlar menüsünden “Ultrasonik 13 tetik 12 okuma pini” bloğunu “merhaba” yazısının üzerine bırakalım. Böylelikle kuklanın başının üzerinde sensörün ürettiği değerleri görebileceğiz.
4. Sensörün ürettiği değerleri karşılaştırarak kuklamızın ses çıkartmasını ve renk değiştirmesi için gerekli kod bloklarını yazalım.
         - a. İlk aşamada Kontrol menüsünden “Eğer ... ise değilse” bloğunu alalım. Koşul kutucuğuna ise İşlemler menüsünden “Küçüktür” bloğunu koyalım.
         - b. İkinci aşamada ise, koşulun sağlanması durumunda çalışacak kod bloklarını yazalım. Ses menüsünden “... sesini bitene kadar çal” bloğunu şartın oluşması durumda çalışacak olan kısma yerleştirelim. Ardından Kontrol menüsünden “10 defa tekrarla” bloğunu alalım. Onun içierisine ise Görünüm menüsünden “... etkisini 25 artır” bloğunu yerleştirelim.
5. Sonuç olarak “Yeşil Bayrak tıklandığında” sensörün ürettiği değer 10’dan küçük olduğunda kukla “eat” sesi çıkartacak ve 10 defa kukla renk değiştirecek kod bloklarını çalıştıralım.
6. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta; 2 saniye sonra Kırmızı ve Sarı ledler sönecek ve hiç zaman beklemesi olmadan Yeşil Led yanacak olmasıdır.
7. Yeşil Bayrak tıklandığında bloklarımız sırasıyla çalışmaya başlayacak ve ilk önce kırmızı led yanacak 4sn sonra sarı led yanacak 2 sn aradan sonra ise kırmızı ve sarı ledler sönerken yeşil led 4sn boyunca yanacak.