M4: Potansiyometre ile Led Yakma

Kazanımlar

Potansiyometre kavramını öğrenir.

Yanan ledin parlaklığını azaltıp arttırır.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
Led
Direnç
Potansiyometre
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla: 1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Öncelikle potansiyometreden gelen değerleri gösteren kod bloklarını yazalım.
Potansiyometrenin değerlerini ekrana yazdırabilmek için “Görünüm” dizisinden “merhaba de 2 saniye” kod bloğunu alarak merhaba yerine, “Robotlar” dizisinden “A0 analog pini oku” bloğunu koyalım.
Potansiyometreden gelen değerleri tutması için bir değişken oluşturalım.
Bunun için “Veri&Blok” dizisinde bulunan “Bir Değişken Oluştur” butonuna basarak “pot” isminde yeni bir değişken oluşturalım.
Bu değişkeninin içerisine potansiyometreden gelen değerleri aktarıyoruz.
Ama öncelikle bir işlem içerisine sokmamız gerekiyor.
Potansiyometre bize normal hali ile 0 ile 1023 arasında değerler verebilmektedir.
Fakat ledimiz “pwm” pine bağlı olduğu için 0 ile 255 arasında değerler alabilmektedir.
Bu nedenle potansiyometrenin değer aralığını led ile aynı seviyeye çekebilmek için, potansiyometreden gelen değeri “4” e bölerek ledin doğru ışık değerlerini almasını sağlayalım.
Pwm pini çalıştırabilmek için “Robotlar” dizisinden “5 pwm pini 0 yap” bloğunu alalım ve 5 yerine ledin bağlı olduğu 10 numarayı yazalım.
Potansiyometreden gelen değerleri alabilmesi için “0” yerine de “pot” değişkenini yerleştirelim.