M3: Buton ile Led Yakma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
Buton
220 ohm direnç
Led
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Olaylar dizisinden Yeşil Bayrak tıklandığında bloğunu alalım.
Butona basılıp basılmadığını öğrenmek için Görünüm dizisinden “Merhaba de” bloğunu alalım ardından Robotlar dizisinden “..sayısal pini oku” bloğunu alalım ve merhaba yazısının yerine yerleştirelim.
Pin numarası olarak ise Buton’un sinyal bacağı Arduino Uno kart üzerinde hangi pine bağlandıysa onu yazıyoruz.
Bu işlemin olmasını sağlayalım.
Bu işlemin ardından Kontrol dizisinden “Eğer ise değilse” bloğunu alalım.
Koşul ifadesi için Operatörler menüsünden “Eşittir” bloğunu koyalım.
Butona basıldığında 1 sinyali gidecek ve LED yanacak, basılmadığında 0 sinyali gidecek ve Led sönecektir.