M19: Ldr ile Diğer Devre Elemanlarını Kullanma

Kazanımlar

LDR led kavramını, döngüler, koşullar ve değişken konularını hatırlar.

Işık şiddetine göre led, buzzer ve servo motoru kontrol eder.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
LDR
Buzzer
Led
Servo Motor
mBlock programı çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ adımlarını takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünden “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Olaylar menüsünden yeşil bayrak tıklandığında bloğunu alalım.
Kontrol menüsünden de sürekli tekrarla bloğunu alacağız. LDR sensöründen gelen değere göre diğer elemanları kontrol edeceğimiz için değişkenler menüsünden ldr adında bir değişken oluşturalım.
Bu değişkene de ldr sensöründen gelen değeri ataylım. LDR yap bloğuna Pin menüsünde analog oku pin bloğunu atayalım.
Kontrol menüsünden eğer ise değilse bloğunu alalım. Koşul alanına ldr değişkeni 1000’den büyükse ledi yak, buzzer dan ses elde et ve servo motorun açısın değiştirme işlemini yaptıracağız. Bu işlem için eklenecek bloklar, dijital ayarla pin 12 çıkış yüksek, dijital ayarla pin 11 çıkış yüksek, servo pin 8 açısını 90 yap, değilse led ve buzzer düşük, servo motoru ise 0 yap diyelim.