M18: Dijital Metre

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
Hc-sr04 Ultrasonik Sensör
LCD Ekran
Potansiyometre
mBlock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızın bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ adımlarını takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Öncelikle mesafe sensöründen gelen değeri LCD ekranda gösterebilmek için LCD ekran uzantısını ekleyelim.
Arduino Uno başlatıldığında bloğunu alalım.
Sürekli tekrarla bloğu içerisinde lcd ekran temizle bloğunu ekleyelim.
LCD ekranın bağlı olduğu pin numarlarını lcd ekran başlat bloğu içierisine yazalım.
Okunan değerin hangi sütun ve satırda görnümesini istiyorsak o blokları da ekleyelim.
Lcd metni göster bloğunu alalım ve metin alanına da mesafe sensörünün değerini göstermek istediğimiz için mesafe algılayıcı 12 trig pin 11 echo pin bloğunu alalım.
Oluşan değerin 1 saniye aralıkla tekrarlanmasını istediğimiz için kontrol menüsünden 1 saniye bekle bloğunu ekleyelim.