M17: Kumanda ile RGB Led Yakma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
IR Remote sensör
Kumanda
RGB Led
mBlock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızın bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ adımlarını takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Öncelikle kumanda ile ledi kontrol edebilmemiz için IR remote kütüphanesini, ardından da Yükleme Modu yayını kütüphanesini yükleyelim.
Arduino başlatılıdığında bloğunun altına Irremote pin 13 bloğunu ekleyelim.
Kontrol menüsünden sürekli tekrarla bloğunu ekleyelim.
Kumanda üzerinde bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol edelim. Bunun için Irremote menüsünden bulean result receive bloğunu alıp eğer-ise bloğu içerisinde kullanalım.
Kumandadan gelen değeri mesaj olarak kuklanın göstermesini istediğim için yükleme modu iletisi gönder message Valu Result bloğunu ekliyoruz. Böylelikle kuklada hangi tuşa bastıysak onun değerini görmüş oluruz.
Bunun ardından kumandadaki tuşlara ledi yakma komutlarını yazalım.
Kontrol menüsünden eğer-ise bloğunu alıyoruz ve işlemler menüsünden eşittir bloğunu alalım. Koşulun sağlanması durumunda ledin yanmasını sağlayacak olan kod bloklarını djital ayarla pin yüksek yapalım.