M16: Kumanda ile Servo Motor Çalıştırma

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini ve koşul ifadelerini kullanmayı öğrenilir.

Birden fazla devre elemanını beraber çalıştırmayı öğrenilir.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
IrRemote sensör
Kumanda
Servo Motor
mBlock programı çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ adımlarını takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Olaylar menüsünden Arduino Uno Başladığında bloğunu alalım.
Değişkenler menüsünden a adlı bir değişken oluşturalım. Bu değişken servo motorun kaç derece hareket ettiğinin değerlerini tutacaktır.
Uzantılar’dan IrRemote kütüphanesini ekleyelim. Ardından da Irremote pin bloğunu alalım ve pin değeri alanına 13 yazalım.
Kontrol menüsünden “Sürekli Tekrarla” bloğunu alalım. Bunun içerisine kontor menüsünden eğer-ise bloğunu alalım ve koşul kısmına IRremote menüsünden ”bulean result receive” bloğunu koyalım.
Kumandadan hangi butona basıldığında oluşacak kod değerini görmemiz gerekiyor belirlemek için ”Uzantılar” dan Yükleme Modu Yayını kütüphanesini ekleyelim.
Bu menüden ”yükleme modu iletisi gönder message değeri ...” bloğunu alalım.
Değeri alanına ise Irremote mensünden ”Value Results” bloğunu yerleştirelim. Böylelikle kuklamızın üzerinde butonların kod değerlerini görmüş olacağız.
Ardından da Kontrol menüsünden eğer-ise bloğunu alalım. Koşul alanına ise işlemler menüsünden eşitlik bloğunu yerleştirelim. Buradaki alanlara da butona basılma durumunu kontrol edelim. Butona basıldığında; a değişkeninin değerini 10 değştirelim. Değişen bu değeri de Pin menüsünden servo pin bloğnu alalım. Bu blokta ilk boşluğa servo motorun bağlı olduğu pini yazalım diğer alana ise a değişkenini getirelim. Böylelikle şart sağlandığında a değişkeninin değeri kadar servo motorun açısı değişmiş olacak.
Eğer-ise boğunun altına Irremote menüsünden “Resume IR receive” bloğunu ekliyoruz. Böylelikle kumadadan veri gelişi oluyor mu sürekli olarak kontrol edilmiş olacak.
Kumadaya basıldığında kuklanın değeri göstermesi için Kuklalar alanına giriyoruz ve ”yükleme modu iletisi alırken message” bloğunu alıyoruz.
Görünüm menüsünde ”de” bloğunu alıyoruz ve mesaj olarak ”yükleme modu mesajı message değer” bloğunu yerleştiriyoruz.