M15: Dot Matrix Kullanımı

Kazanımlar

Kodlama yardımıyla devreyi çalıştırmayı öğrenilir.

Kod döngülerini kullanmayı öğrenilir.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
Dot Matrix
mBlock programı çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ adımlarını takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Öncelikle Dot Matrix devre elemanı için Dot Matrix kütüphanesini ekleyelim.
Dot Matrix TR kütüphanesinden LED Panel pinleri din, cs, clk bloğunu alalım.
Led ekranı temizle bloğunu da ekleyelim. Böylelikle devremiz çalışmaya başladığında tüm ledler sönmüş olacak.
Kontrol menüsünden sürekli tekrarla bloğunu alalım ve bunun içerisinde hangi satır ve sütunda ledin yanmasını istediğimizi beliritiyoruz. Bunun için Led Ekran led satır sütun bloğunu ekleyelim. Ledlerin yanmasını da 1 saniye aralıklarla gerçekleştirebiliriz.