M11: Potansiyometre ile 2 Ledi Zıt Yönlü Çalıştırma

Kazanımlar

Potansiyometre kavramını öğrenir.

Yanan ledin parlaklığını azaltıp arttırır.

Günlük hayat ile bağlantı kurar.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
Potansiyometre
Led
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
mBlock programı çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim. Bu hableşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
Öncelikle potansiyometreyi devremizde analog pine bağlayacağız. Analog pine bağladığımızda elde edeceğimiz değerlerler 0-1024 arasında değişecektir.
Pot’tan gelen değeri bir değişkene atama yapacağız. Değişkenler menüsünden pot değişkenini oluşturalım.
Olaylar menüsünden Yeşil Bayrak tıklandığında bloğunu alalım ve hemen altına kontrol menüsünden sürekli tekrarla bloğunu alalım.
Değişkenler menüsünden pot değişkenini yap bloğunu alalım. Boşluk alan için işlemler menüsünden öncelikle çıkarma işlemi ardından da bölme işlemini alalım. Bölme işleminin sonucundan 1 çıkartacağız. Bunun sebebi Pot’dan en büyük değer olan 1024 geldiğinde 4’e bölündüğünde 256 olacak. 256 değeri led için sıfırıncı değer gibi olduğundan sönmüş olacak. Bundan dolayı 1 çıkartıyoruz ve en büyük değer 255 olacak ve led en parlak seviyede yanmış olacak.
Led’in ara değer alarak parlaklık seviyesinin değiştiğini görmek için PWM pinlere bağlamıştık. Pin menüsünden PWM ayarla pin bloğunu alıyoruz. Zıt yönlü değerler almasını istediğimiz için pot değişkenini 6 numaralı pinden gelen değerden 1 çıkartıyoruz, 5 numaralı pinden gelen değeri de 255’ten çıkartıyoruz.