M1: Led Yakma

Kazanımlar

Temel elektronik devre elemanlarını tanır.

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Temel düzeyde breadboard kullanır.

Bilgisayar
Arduino UNO
Breadboard
USB kablo
mBlock 3 programı
Jumper kablolar
220 ohm direnç
Led
Aşağıda gösterilen devre şemasına uygun olarak devremizin kurulumunu yapıyoruz.
Mblock programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: mBlock programı çalıştıktan sonra menü bölümünden “Kartlar / Arduino Uno” seçeneğini seçili hale getirelim.
3. Adım: Kart seçimini yaptıktan sonra yine menüler bölümünde “Bağlan / Seri Port / COM3 “ bu adımları takip ederek çıkan seçeneği seçili hale getirelim.
4. Adım: Arduino Kart’ın pinlerindeki enerjiyi boşaltmak için menüler bölümünde “Bağlan / Aygıt Yazılımı Güncellemesi” adımlarını uygulayalım.
Çalışmamızın blok kodlarını yazalım:
“Olaylar” dizisinden “_ tıklandığında” bloğunu ekleyelim.
LED’in çalıştığı sürece sürekli yanıp sönmesini sağlayacak olan “sürekli tekrarla” bloğunu Kontrol dizisinden ekleyelim.
Bu kod bloğunun içerisine “Robotlar” dizisinden “9 sayısal pini YÜKSEK yap” bloğunu alarak LED’i hangi dijital pine bağladıysak o pin numarasını yazalım.
Sonra ne kadar süre yanacağını belirlemek için “Kontrol” dizisinden “1 saniye bekle” kod bloğunu ekleyelim.
LED’in sönmesi için “9 sayısal pini yüksek yap” bloğunu alalım ve onu düşük yapalım.
Yeşil bayrak tıklandığında devredeki led 1 sn aralıklarla yanıp sönecektir.