A9: Birden Fazla Led Yakma

Kazanımlar

Temel elektronik devre elemanlarını tanır.

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Temel düzeyde Breadboard kullanır.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Led
220 ohm direnç
İki ucu iğneli jumper kablo
Devrede dijital pine bağlanmaktadır ve butona basıldığında devreye “1” sinyali, basılmadığında ise “0” sinyali göndermektedir.
Ledleri sırayla breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Uzun bacağın takılı olduğu 5’li deliklerden birine direncin bir bacağını direncin diğer bacağını ise boş bir yere bağlayalım.
Sadece direncin bacağının bağlı olduğu deliklerden çıkan kabloları Arduino kart üzerindeki dijital pinlere bağlayalım.
Ledlerin kısa bacaklarından çıkan kabloları ise breadboard üzerindeki mavi(-) kanala bağlayalım.
Ardından da Arduino Uno kartın GND pininden çıkan kabloyu da breadbord üzerindeki mavi kanala bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Kodlar yüklendiği zaman ledler 1 sn aralıklarla sırayla tek tek yanacaklar.
Ardından da 4 led birden yanacak ve 1 sn sonra hepsi sönüp tekrar aynı şekilde yanmaya başlayacak devremizin kodlarını yazalım.