A3: Potansiyometre ile Led Kontrolü

Kazanımlar

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye kod yapılarını anlamaya yardımcı olur.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Potansiyometre
Led
Direnç
İki ucu iğneli jumper kablo
Potansiyometreyi breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Potun 3 bacağı bulunur. Orta bacak sinyal bacağı, sağ ve soldaki bacaklar ise 5V veya GND olabilir.
Birinci POT’un orta bacağı A0 analog pinine bağlayalım.
Ledi ise breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Uzun bacağın takılı olduğu 5’li deliklerden birine direncin bir bacağını diğer bacağını ise boş bir yere bağlayalım.
Sadece direncin bacağının bağlı olduğu deliklerden çıkan kabloları Arduino Uno kart üzerindeki dijital pinlerden 9 numaraya bağlayalım.
Led’in kısa bacağının bağlı olduğu 5’li deliklerden çıkan kabloyu Arduino Uno kart üzerindeki GND pinine bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Potansiyometre ile Led’in parlaklığını kontrol etmek için gerekli kodları yazalım.