A2: Buzzer Kullanımı

Kazanımlar

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye kod yapılarını anlamaya yardımcı olur.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Buzzer
İki ucu iğneli jumper kablo
Buzzer’ın üzerinde iki bacağı vardır. Bir bacağı uzun(+), diğer bacağı ise kısa(-)dır.
(-) bacağı Arduino kartın üzerindeki GND pinlerinden birine, (+) bacağı ise dijital pinlerden herhangi birine bağlanabilir.
Buzzer, breadboard üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir.
Uzun (+) bacağın bulunduğu kanaldan çıkan kablo Arduino Uno kartta 9 numaralı dijital pine bağlanır.
Arduino Uno’nun GND pininden çıkan kablo breadboard üzerindeki mavi(-) kanala bağlanır.
Buzzer’ın kısa bacağından yani (–) bacağından çıkan kabloyu GND mavi kanala bağlıyoruz.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
2000 ms aralıklarla buzzer'ın ses çıkarmasını sağlayacak kodları yazalım.