A18: Dht11 Sensörü ile Sıcaklık ve Nem Ölçme

Kazanımlar

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye yapılarının kazanımı sağlar.

Programlama dillerindeki fonksiyonları kullanır.

Arduino Uno
Breadboard
DHT11 Sensör
LCD Ekran
Potansiyometre
İki ucu iğneli jumper kablo
USB kablo
1- Devre elemanlarını breadboard üzerine yerleştirdikten sonra kablo bağlantılarını yapalım.
2- Öncelikle lcd ekranın bağlantı kablolarını devre şemasındaki gibi bağlayalım. Potansiyometre ile ekranın parlaklığını kontrol etmek için kullanıyoruz. Eğer kullanmak istemiyorsak, ekrandan potun orta bacağına giden kabloyu breadboard üzerindeki mavi kana bağlayabilirsiniz.
3- DHT11 nem sensörünün doğru bir şekilde çalışması için DHT kütüphanesinin yüklenmesi gerekmekte. Ayrıca sinyal bacağından çıkan kabloyu 7 nolu dijital pine bağlayalım ve bunu yaptıktan sonra devremizi genel olarak gözden geçirelim.
4- Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Bulunduğumuz ortamın sıcaklık ve nem değerini lcd ekran üzerinde görmemizi sağlayan devre kodları: