A14: Potansiyometre ile Servo Motor Kullanımı

Kazanımlar

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye yapılarının kazanımı sağlar.

Programlama dillerindeki fonksiyonları kullanır.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Potansiyometre
Servo Motor
İki ucu iğneli jumper kablo
USB kablo
Potansiyometreyi breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Pot'un 3 bacağı bulunur. Orta bacak sinyal bacağı, sağ ve soldaki bacaklar ise 5V veya GND olabilir.
Birinci pot’un orta bacağı A0 analog pinine bağlayalım.
İkinci pot’un orta bacağı A1 analog pinine bağlayalım.
Servo motorların kahverengi bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın GND pinine bağlayalım.
Servo motorların kırmızı bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın 5V pinine bağlayalım.
Birinci servo motorun turuncu bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın 6 numaralı dijital pinine bağlayalım.
İkinci servo motorun turuncu bacağından çıkan kabloyu Arduino UNO kartın 7 numaralı dijital pinine bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Servo motor kontrolü için öncelikle “Servo.h” kütüphanesini projemize eklemeliyiz.
Potansiyometre ile Led’in parlaklığını kontrol etmek için gerekli kodları yazalım.