A12: Buton ile Birden Fazla Led Yakma

Kazanımlar

Temel elektronik devre elemanlarını tanır.

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Temel düzeyde Breadboard kullanır.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Buton
Led
220 ohm direnç
İki ucu iğneli jumper kablo
Devrede dijital pine bağlanmaktadır ve butona basıldığında devreye “1” sinyali, basılmadığında ise “0” sinyali göndermektedir.
220 ohm’luk direncin bir bacağını butonun sağ alt bacağının olduğu kanala, diğer bacağını ise uygun bir yere bağlayalım.
Butonun sağ alt bacağının olduğu kanaldan çıkan kabloyu breadboard üzerinde kırmızı kanala bağlayalım.
Direncin olduğu kanaldan çıkanı ise GND pinine bağlayalım.
Ortak bacakların olduğu kanaldan çıkan kabloyu dijital pinlerden 5 numaraya bağlayalım.
Ledleri ise breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Uzun bacağın takılı olduğu 5’li deliklerden birine direncin bir bacağını diğer bacağını ise boş bir yere bağlayalım.
Sadece direncin bacağının bağlı olduğu deliklerden çıkan kabloları Arduino kart üzerindeki dijital pinlere bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Butona basıldığında 400 ms'de bir sayaç değerini 1 arttıracak ve sayaç değerine göre ledlerin yanmasını sağlayacak kodları yazalım.