A11: Buton ile Sayaç Yapımı

Kazanımlar

Temel elektronik devre elemanlarını tanır.

Elektronik devre elemanlarının çalışma mantığını kavrar.

Temel düzeyde Breadboard kullanır.

Günlük hayat ile ilişki kurar.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Buton
220 ohm direnç
İki ucu iğneli jumper kablo
Devrede dijital pine bağlanmaktadır ve butona basıldığında devreye “1” sinyali, basılmadığında ise “0” sinyali göndermektedir.
Buton’u breadboard’un üzerine uygun bir şekilde yerleştirelim.
220 ohm’luk direncin bir bacağını butonun sağ alt bacağının olduğu kanala, diğer bacağını ise uygun bir yere bağlayalım.
Butonun sağ alt bacağının olduğu kanaldan çıkan kabloyu breadboard üzerinde kırmızı kanala bağlayalım.
Direncin olduğu kanaldan çıkanı ise GND pinine bağlayalım.
Ortak bacakların olduğu kanaldan çıkan kabloyu dijital pinlerden 9 numaraya bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Butona basıldığında 400 ms'de bir sayaç değeri 1 artacak şekilde kodlarımızı yazalım.