A1: Buton ile Led Yakma

Kazanımlar

Programlamanın temel yapılarının kazanımı sağlar.

Problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar.

Algoritmik düşünce sisteminde gelişim sağlar.

Programlamanın ileri seviye kod yapılarını anlamaya yardımcı olur.

Bilgisayar
Arduino IDE programı
Arduino Uno
Breadboard
Buton
Led
220 ohm direnç
İki ucu iğneli jumper kablo
Buton breadboard’un üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir.
Butonun sağ alt bacağının olduğu kanala, 220 ohm direncin bir bacağını diğer bacağını ise uygun bir yere bağlayalım.
Butonun sağ alt bacağının olduğu kanaldan çıkan kabloyu breadboard üzerinde kırmızı(+) kanala bağlayalım.
Direncin olduğu kanaldan çıkanı ise GND pinine bağlayalım.
Ortak bacakların olduğu kanaldan çıkan kabloyu dijital pinlerden 7 numaraya bağlayalım.
Led’i ise breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştirelim.
Uzun bacağın takılı olduğu 5’li deliklerden birine direncin bir bacağını diğer bacağını ise boş bir yere bağlayalım.
Sadece direncin bacağının bağlı olduğu deliklerden çıkan kabloları Arduino Uno kart üzerindeki dijital pinlerden 13 numaraya bağlayalım.
Led’in kısa bacağının bağlı olduğu 5’li deliklerden çıkan kabloyu Arduino Uno kart üzerindeki GND pinine bağlayalım.
Devre şemamız hazırlanmış oldu.
Devrede dijital pine bağlanmaktadır ve butona basıldığında devreye “1” sinyali, basılmadığında ise “0” sinyali göndermektedir.
1 sinyali geldiği sürece devredeki led yanacak, butona basılmadığında ise 0 sinyali gideceği için led sönecektir.
Arduino IDE programını çalıştıralım.
Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızla haberleştirelim.
Bu haberleşme için yapmamız gerekenler sırasıyla:
1. Adım: Usb kablo ile Arduino Uno kartımızı bağlantılarını sağlayalım.
2. Adım: Araçlar/Kartlar bölümünden kart tipini Arduino Uno seçelim.
3. Adım: Araçlar/Port bölümünden de kartın bağlı olduğu portu seçelim.
4. Adım: Kartı sıfırlamak için Dosya menüsünden yeni bir çalışma açalım ve Yükle düğmesine basalım.
Yükleme işlemi tamamlandığında kart sıfırlanmış olacak.
Butona basıldığında led’in yanmasını ve butona basılmadığında led sönmesini sağlayacak kodları yazalım.